กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
​กิจกรรมที่ 5 ประชุมทีม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ณ บ้านพี่เลี้ยงโครงการ

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

เวลา 16.00 น.

วัตถุประสงค์

 • -เพื่อเตรียมการในการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิธีการเล่นท่รวยอิกจากผู้รู้ในชุมชน
 • -เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุม

 • -กลุ่มกอนกวยท่รวยอิก
 • -พี่เลี้ยงโครงการ

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่ได้รับ

 • -นางสาว เกศมณี โพธิสาร รับตำแหน่ง จดบันทึก
 • -นางสาว พิมพ์วิไล โสภี รับตำแหน่ง จัดเตรียมสถานที่
 • -นางสาว เดือนเพ็ญ โพธิ์กระสังข์ รับตำแหน่ง ปฎิคม
 • -นางสาว อารีรัตน์ โพธิสาร รับตำแหน่ง ประสานงาน
 • -เด็กหญิง ศิริพร โพธิสาร รับตำแหน่ง จัดเตรียมสถานที่
 • -เด็กหญิง กิตติมา โพธิ์กระสังข์ รับตำแหน่ง ถ่ายภาพ

ปัญหา/อุปสรรค์

 • -ตอนแรกแบ่งบทบาทหน้าที่กันไม่ค่อยลงตัว
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ