กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองบัว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุปะสงค์

1.เพื่อให้กลุ่มเยาวชนรุ่นหลังได้รู้ว่าตนเองมาจากไหน

2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้เเก่เด็กเยาชน

3.เพื่อให้เด็กเยาวชนสามรถนำไปเล่าต่อให้ผู้อื่นฟังได้

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากกิจกรรมปะวัติความเป็นมาของบ้านหนองบัว ทำให้กลุ่มเยาวชนรุ่นหลังได้รู้ว่าหมูบ้านหนองบัวของเราได้อพยพมาจากประเทศจีนมณฑลยูนาน แคว้นสิบสองปันนา เเละมีอายุมากกว่า 200 ปี ข้อมูลจากกิจกรรมที่เราทำมาก็เป็นข้อมูลที่สามรถนำไปบอกเล่าให้กับบุคคลที่ไม่รู้ว่าชาวไทลื้อบ้านหนองบัวมาจากไหน เเละบุคคลที่สนใจในเรื่องนี้ได้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ