กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรม น้องจ๋าอย่าทิ้งเลย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กิจกรรมนี้เกิดจากการที่มีหลอดและช้อนจำนวนมากภายในตลาดนัดของพวกเรา

ดังนั้นพวกเราจึงช่วยกันคิดก็เลยได้นำหลอดและช้อนพลาสติกนั้นมาทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ