กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมปลูกต้นไม้สายปากนาย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถนนสายปากนาย สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถนนสายปากนายร่วมกับชุมชน เพื่อให้ถนนสายปากนายมีความร่มรื่นสวยงาม เป็นถนนสายทางท้องเที่ยวของตำบล นาทะนุง ปลูกได้เเก่ ต้นตะเเบก ต้นคูณ เป็นต้น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เพื่อให้ถนนสายปากนายมีความร่มรื่นมากขึ้น เพราะเป็นเส้นทางท่องเที่ยว

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ