กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันทำปุ๋ยหมักชีวภาพสำหรับใช้กับมะนาวเเละพืชผักสวนครัวโดยใช้สูตรบำรุงต้นใบ โดยนำหน่อกล้วย กับ ผักบุ้งสับละเอียดผสมกับน้ำตาลทรายเเดงหมักไว้ปริมาณการใช้2ช้อนต่อน้ำ1ถังถังเล็กใช้รถต้นเเละใบสัปดาห์ละ1วัน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ให้เยาวชนได้ศึกษาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สามารถใช้เเทนสารเคมีได้ เเบบปลอดภัยไม่มีสารเคมีเจือปน  เยาวชนสามารถทำเองได้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ