กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมปลูกมะนาวในท่อ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สมาชิกกลุ่มได้ร่วมทำกิจกรรมการปลูกมะนาวในท่อ โดยมีพวิทยากรให้คำปรึกษาเเนะนำ เพื่อให้มีมะนาวนอกฤดูกาลไว้สำหรับบริโภคเเละจำหน่าย ซึ่งสามารถลดรายจ่ายในครอบครัว

เเละสร้างรายได้เสริม ให้กับสมาชิกกลุ่มได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ทำให้มีมะนาวออกนอกฤดูไว้สำหรับริโภคเเละจำหน่ายในพื้นที่เนื่องจากฤดูเเล้งมะนาวมีราคาเเพง สามรถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ