กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อนำไปบริดถคในครัวเรือนเเละจำหน่ายในพื้นที่ซื้อขนาดนี้เก็บผลผลิตได้เเล้ว โดยสมาชิกในกลุมสามารถเก็บไปบริโภคในครัวเรือนได้ เป็นหารลดรายจ่ายในครัวเรือนได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เพือให้เยาวชนหรือสมาชิกในกลุ่มรูกจักการปลูกพืชผักสวนครัวกินเองโดยไม่พึ้งการไปซื้อในตลาด

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ