กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จัดเวทีสร้างความเข้าใจกับคณะทำงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วันที่ 10 มกราคม 2559

วัตถุประสงค์

1.เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ

 -ชี้แจงวัตถุประสงค์

 -ความเป็นมาของโครงการ

2.เพื่อวางแผนโครงการ 

 -วางแผนการดำเนินงานขั้นต่อไป

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ