กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน ออกแบบสัมภาษณ์และข้อมูลที่ต้องการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วันที่ 24 มกราคม 2559

วัตถุประสงค์

1.ประชุมเพื่อวางแผนการทำงานและแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงาน

 -ชี้แจงบทบาทในการทำงาน

2.ร่วมกันออกแบบการเก็บข้อมูลต่างๆ

 -แบบสัมภาษณ์

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ