กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงสำรวจพื้นที่ลุ่มน้ำงอบ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

    - เพื่อสำรวจระบบนิเวศน์บริเวณลำน้ำงอบ

    - เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาต่างๆที่ชุมชนได้รับผลกระทบและหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน  

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ