กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเรื่องกลองปู่จา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.ลงพื้นที่สัมภาษณ์คุณตา ศรีลัย สุทธการ ครูภูมิปัญญาด้านกลองปูจา อำเภอเชียงกลาง เกี่ยวกับเรื่องกลองปูจา

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ