กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ศึกษาวิธีการหุ้มกลองปู่จา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สังเกตและเก็บข้อมูลวิธีการหุ้มกลองปู่จา ณ วัดศรีโพธาราม ตำบล พระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมี พ่อครู ศรีลัย สุทธการ เป็นผู้ให้ความรู้ในแต่ละขั้นตอน

1. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในแต่ละขั้นตอนของการหุ้มกลองปู่จา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ