กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมวางแผนการทำโครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

แบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการให้สมาชิกกลุ่มทุกคนทราบ

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ