กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เสนอแผนต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกียวข้อง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

หน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือและร่วมทำกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ