กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการต่อชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการต่อชุมชน

วันที่ 10/04/2559

วัตถุประสงค์

- ทำความเข้าใจแก่ชุมชน

-ขอความร่วมมือกับชุมชน

-สร้างกระบวนการมีส่วร่วมกับชุมชน

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ