กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

วันที่ 12/04/2559

วัตถุประสงค์

-เก็บข้อมูลเกี่ยวกับไก

-การเกิดของไก

-ประเภทของไก

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ