กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กาดมั่วคัวตอน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมในวันที่ 19/05/59

วัตถุประสงค์

-เพื่อเสนอความรู้เกี่ยวกับไก

-แลกเปลี่ยนความคิดกับชุมชน

-ชื้อขายสินค้าเกี่ยวกับไก

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ