กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมสร้างความเข้าใจคณะกรรมการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงโครงการให้คณะทำงานกลุ่มเยาวชนได้รับทราบเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม/ร่วมวางแผน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

แผนการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงาน เช่น แบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานเพื่อให้แต่ละคนทราบว่าตนเองมีหน้าที่อะไรบ้าง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ