กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
1.ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องโครการและขอความร่วมมือกับคนในชุมชน

2. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเยาวชนที่ปรึกษาโครการแบบบทบาทหน้าที่

3. ระดมความคิดเห็นด้านการละเล่นของปีใหม่ม้ง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ