กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
2.ประชุมชี้แจงโครงการเยาวชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อชี้แจงโครงการให้ชาวบ้านผู้นำชุมชนได้รับ

2.เพื่อประสานงานขอความร่วมจาก ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโส และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไพวัลย์

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ