กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
3.ออกแบบการเก็บข้อมูล -แบบสอบถาม -แบบสัมภาษณ์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อร่วมกันออกแบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีปีใหม่งม้ง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ