กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ออกสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1. แกนนำเยาวชน สมาชิกกลุ่ม ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการทิ้งขยะ

2. แกนนำเยาวชน สมาชิกกลุ่ม สร้างกัลยานิมิตรกับชุมชน

3. แกนนำเยาวชน สมาชิกกลุ่ม ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลปัญหาขยะในชุมชน

4. แกนนำเยาวชน สมาชิกกลุ่ม ลงพื้นที่หาข้อมูลการจัดการขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ออกพื้นที่สอบถามข้อมูลพื้นฐานของการทิ้งขยะ และความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะของชาวบ้านในชุมชน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ