กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมแยกเศษผ้า
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

นำเศษผ้ามาคัดแยกออกแบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น ชิ้นเล็ก  ชิ้นใหญ่ ขนาดของความยาวป็นต้น  เพื่อให้ง่ายแก่การหยิบใช้งาน 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

แยกเศษผ้าออกใส่กล่องเป็นสามกล่องโดยแยกออกตามขนาด เพื่อให้สามารถหยิบจับใช้ได้ถนัดขึ้น

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ