กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ตุ๊กตาแกนทิชชู
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กระดาษโน๊คเหลือใช้

วันที่ 6 มิถุนายน 2559

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้

2.เพื่อเป็นการลดขยะ

3.เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

กระดาษโน๊คเหลือใช้

วันที่ 6 มิถุนายน 2559

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 6 มิถุนายน 2559

กิจกรรมตุ๊กตาแกนทิชชู

...น้องๆมาร่วมกันทำกิจกรรม เอาวัสดุเหลือใช้จากที่บ้านมาก็คือแกนกระดาษทิชชู ตามที่ได้นัดหมาย น้องๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเราก็ซ้อมละครกัน ซึ่งมีความคืบหน้า 80 % น้องๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และพวกเราก็ได้ถอดบทเรียนจากกิจกรรมนี้ น้องๆมีความรู้สึก ภูมิใจในการได้ทำตุ๊กตา สนุกสนาน และได้รับความรู้การทำตุ๊กตา ได้รับบทละครใหม่ๆ ได้ฝึกความอดทน ความสามัคคี สิ่งที่ทำได้ดีของน้องๆก็มีความแตกต่างกันออกไปแต่ละคน เช่น ซ้อมละครได้ดี การทำตุ๊กตากระดาษ มาตรงเวลา สิ่งที่ทำได้ไม่ค่อยดีก็คือ มาสายนิดหน่อย ทำตุ๊กตาไม่ค่อยดี และพวกเราก็ร่วมกันวางแนวทางในการที่จะทำให้ดีกว่านี้ คือ มีความตรงเวลาในครั้งต่อไป ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน และให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ