กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ปรับเปลี่ยนหน้าเมนูหลักของเกม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เราได้มีการเปลี่ยนแปลงกราฟฟิค คือในหน้าเมนูหลักเปลี่ยนรูปแบบการเลื่อนจากขึ้นลงเป็นเลื่อซ้ายขวา ปรับเปลี่ยนรูปแบบเกาะในการเลือกเล่นให้มีการรูแปบบใหม่คือ มี 3 ระดับ คือ ยาก ปานกลาง และง่ายโดยผู้เล่นต้องปลดล็อกในระดับง่ายให้ผ่าน 10 ด่าน ก่อนถึงขะปลดไปเกาะต่อไปได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ