กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
รายงานความก้าวหน้าเดือนตุลาคม
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

  กลุ่ม Soft & Silk ร่วมกับตัวแทนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม คือ นางสมปอง  โกสิลารัตน์   บ้านเก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น ได้นำเส้นไหมที่ได้จากการสาธิตการย้อมสีเส้นไหมด้วยน้ำยาSoft & Silk มามัดลาย ย้อมสีมะเกลือซ้ำอีกครั้ง และได้นำไปทอ

    การนำเส้นไหมที่เหลือจากการจัดงานที่อบต.ลอมคอม มาทอเป็นผืนในครั้งนี้ สามารถนำไปจำหน่าย นำไปตัดเป็นผ้าถุง และอีกมากมายตามความประสงค์ของผู้ใช้งานค่ะ

____________________________________________________________

ขณะนี้กลุ่ม Soft & Silk กำลังเตรียมน้ำยาSoft&Silk เตรียมดิน และเตรียมการทดลอง ที่จะนำไปทดสอบเพื่อหาผลการทดลองที่ชัดเจนและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้้น ที่ศูนย์ทดสอบ สวทช.

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ