กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
นำเสนอผลงานต่อสาธารณชน ครั้งที่ 1
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ได้นำผลงานไปนำเสนอต่อสาธารชน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หลังจากนั้นจะออกพบปะกับกลุ่มแม่บ้าน  บ้านศรีกระดานพล เพื่อสอบถามความพึ่งพอใจ หลังจากใช้ผลิภัณฑ์ Soft & Silk

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ