กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การพัฒนาเกมในเดือนสิงหาคม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ในเดือนสิงหาคม เราได้พัฒนาตัวเกมดังนี้
   - ใส่เมนูสำหรับเลือกด่านยาก/ง่าย หรือเล่นในส่วนของTutorial

   - ปรับเปลี่ยนการอธิบาย Tutorial ให้กระชับ และเข้าใจง่ายมากขึ้น

   - เปลี่ยนภาพพื้นหลังภายในด่าน

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ