กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนพฤศจิกายน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนพฤศจิกายน


1.ตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาในตัวโปรแกรม


­

2.ได้ทำ User friendly ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายขึ้น


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ