กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนสิงหาคม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนสิงหาคม

­

1) เพิ่ม Animation ในเนื้อหา

­

­

­

2) เพิ่ม LaB ตามเนื้อหา

­

­

­

3) เพิ่มการอธิบาย ใน LaB

­

­

­

4) เพิ่ม Box up เมื่อเลืกตัวเลือกใน เเบบฝึกหัด

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ