กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนกันยายน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนกันยายน


1) เพิ่ม เเบบฝึกหัด

­

­

2) เพิ่ม LaB

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

­

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ