กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนตุลาคม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนตุลาคม


1.เพิ่มเนื้อหา LAB เรื่องกล้ามเนื้อลงไป2.ปรับปรุง แบบทดสอบในหมวดCourseให้เล่นได้ถึงด่าน10และ ได้ทำระบบเกณฑ์คะแนนเอาไว้สำหรับบอกผู้ที่ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ