กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การปรับปรุง UI/UX ของแอปพลิเคชันฝั่งร้านค้า
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้ฝั่งร้านค้าสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่นน้อยลง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

หลังจากที่พวกเราได้ทำการออกแบบ UI/UX ฉบับปรับปรุงของแอปพลิเคชันทั้งฝั่งร้านค้า และลูกค้าให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ในเดือนกรกฎาคม พวกเราได้นำ design ใหม่มาพัฒนาใส่ในตัวแอปพลิเคชันฝั่งร้านค้า โดยหน้าหลักของแอปพลิเคชันฝั่งร้านค้ารูปแบบใหม่จะประกอบด้วย 3 แท็บ ตามการทำงานในแต่ละส่วนของตัวแอป ซึ่งได้แก่

  1. "Cashier" - ใช้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเพื่อเปิดดูยอดสะสมการ stamp ของลูกค้ารายนั้นๆ และสามารถกดเพิ่มการ stamp ให้ลูกค้า หรือกดแลกรับ reward จากการ stamp สะสมของลูกค้าได้ 
  2. "Rewards" - ใช้เรียกดูและแก้ไข reward ต่างๆ ที่ลูกค้าสามารถสะสมการ stamp เพื่อแลกรับได้
  3. "My Shop" - เป็นโปรไฟล์ของร้านค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาดูข้อมูลต่างๆ ตามที่ร้านค้ากำหนดไว้ได้ เช่น เบอร์โทรติดต่อ อีเมลล์ แคตตาล็อคสินค้าของร้านค้า เป็นต้น

ซึ่งความคืบหน้าการปรับปรุงแอพลิเคชันฝั่งร้านค้า ณ ปัจจุบัน เสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว 75%
โดยต่อจากนี้ พวกเราจะทำการปรับปรุงแอปพลิเคชันของฝั่งร้านค้าให้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มทำการปรับปรุงแอปพลิเคชันฝั่งลูกค้าต่อไป

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ