กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประกอบเครื่องและทดสอบเครื่องอบ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

หลังจากที่ได้จัดทำโครงสร้างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องอบแล้ว ได้นำมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อจะทำการทดสอบโดยหลังจากประกอบได้หน้าตาดังนี้

หลังจากประกอบเครื่องแล้วได้ทำการประกอบอุปกรณ์จุดแก๊สและกล่องควบคุมการทำงานต่าง ๆ เข้ากับตัวเครื่องดังนี้

จากนั้นได้ทำการอบสมุนไพรจากเครื่องที่ทำการประกอบเสร็จแล้ว

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ