กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ออกแบบและสร้างตู้อบใหม่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

หลังจากกลับมาจาก workshop2 ได้ทำการปรับปรุงแบบให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้

1.ส่วนตู้ด้านใน

2.ตู้ส่วนที่ 2 

3.โครงตู้ด้านนอก

4.ส่วนควบแน่น

5.ฐานตู้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

โดยที่ออกแบบมาทั้งหมดนี้ได้ทำการส่งให้ร้านได้สร้างตามแบบที่ได้ให้ไว้และได้ตู้ตามที่ได้ออกแบบแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดังนี้

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ