กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
หลังจากกลับมาจากนำเสนอผลงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­หลังจากที่เราได้นำผลงานไปนำเสนอต่อสาธารณะชนในวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา

และได้ทำการ ดำเนินการเรื่องสิทธิบัตรของตัวเครื่อง นั้น เราได้ยังได้รับคำแนะนำจากทีมโค้ช คณะกรรมการ รวมถึง ผู้ที่สนใจอีกมากมาย

ซึ่ง .. ทำให้เรานำมาปรับปรุงตัวเครื่องดังนี้

- พัฒนาระบบเก็บไฟฟ้าสำรอง เมื่อไฟดับ ตัวเครื่องต้องสามารถทำงานต่อไปได้

- จัดองค์ประกอบต่างๆของตัวเครื่องใหม่ เช่น สายไฟ เนื่องจากทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่ปลอดภัย

­

(ตัวเครื่องซึ่งมีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน)

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ