กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อธิบายโครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ผู้เข้าร่วม ซัน แซน ดา นัท ครีม ปาล์ม พี่เลี้ยง

สถานที่ โรงเรียนบ้านดู่

วัตถุประสงค์

-อธิบายโครงการ "ชวนน้องอ่าน สานความรู้ สู่มือน้อง" ให้คุณครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและแกนนำ

-เพื่อให้แกนนำได้เตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำกิจกรรม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สิ่งที่ทำได้ดี

-พี่เลี้ยงไปประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้อำนวยการเข้าใจอย่างคร่าวๆแล้ว 

-แกนนำมีความตั้งใจในการประชาสัมพันธ์โครงการ

สิ่งที่ทำได้ไม่ดี

-ไม่กล้าพูด

ผลต่อตนเอง

-ได้ฝึกความกล้าแสดงออก

-ได้ศึกษาวิธีทำหนังสือขออนุญาต

­

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ