กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ปลูกป่าและบวชต้นไม้
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ปลูกป่าและบวชต้นไม้

วันที่19 มิถุนายน พ.ศ.2559

ป่าชุมชน

วัตถุประสงค์

-เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่า

-เพื่อเพิ่มต้นไม้และพันธุ์ไม้ในป่าชุมชน

-เพื่อเพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

-เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ที่หายาก

-เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการดูแลเอาใจใส่ป่า

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ