กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

วันที่4-5 มิถุนายน พ.ศ.2559

วันที่11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ป่าดงกา

วัตถุประสงค์

-เพื่อสร้างฐานเรียนรู้ของชุมชน

-เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ในการสร้างเส้นทางธรรมชาติทำให้เรารู้ถึงประวัติความเป็นมาและสรรพคุณของพันธุ์ไม้ทำให้รู้ถึงเส้นทางและทำให้คนนอกสถานที่ได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้และชื่อท้องถิ่นของชุมชนบ้านรงระ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ