กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมเรียนรู้ ฝึกทำ วัฒนธรรม กับผู้สูงอายุ วัยใสวัยเก๋า ร่วมเล่าสืบสานวิถีชีวิต
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เรียนรู้ ฝึกทำ วัฒนธรรม กับผู้สูงอายุ

วันที่ 29 มิถุนายน 2559

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสืบสานวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ ได้ฝึกทำวัฒนธรรมต่างๆกับผู้สูงอายุ เช่น การทำพานบายศรี การสานกระติบข้าว การสานตะกร้าจากพลาสติก และการทำดอกไม้สวรรค์ เราก็ได้ให้เยาวชนแต่ละคนไปเรียนรู้ตามสิ่งที่ตนเองชอบ ทำจนเป็น ก็ได้ลองทำกันไปเรื่อยๆ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ