กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เก็บข้อมูลในชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เก็บข้อมูลในชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

วันที่ 22-25 มีนาคม 2559

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ