กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
6.สรุปผลนำเสนอ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ได้รับรู้การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยาวชน

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ