กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมชี้แจงโครงการสืบสานสะเนงสะเองกวยต่อชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอโครงการให้คนในชุมชนได้เข้าใจโครงการ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

คนในชุมชนมีความเข้าใจในโครงการของเยาวชนที่จะทำให้ชุมชน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ