กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปผลต่อชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลจากการศึกษาและเก็บข้อมูลตลอดจนกิจกรรมที่คำเนินในโครงการ

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เพื่อสรุปผลจากการศึกษาและเก็บข้อมูลตลอดจนกิจกรรมที่คำเนินในโครงการ

­

https://www.facebook.com/โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ-ปี2-537393109754709/?fref=ts

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ