กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรม นำเสนอการศึกษาต่อชุมชนผ่านพิธีกรรมบวงสรวงประจำปี
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่พวกเรา

กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

- เพื่อนำเสนอต่อชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

­

­

- ได้เรียนรูเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา

- ได้นำเสนผลการศึกษาให้กับกลุ่มเยาวชนและคนในชุมชนได้รับรู้

- คนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ