กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมชี้แจงต่อชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อทำความเข้าใจต่อคนในชุมชันเกี่ยวกับโครงการ

- เพื่อให้คนในชุมชนรับรู้เกี่ยวกับโครงการที่ทำพวกเรากำลังดำเนินการ

- ขอความร่วมมือกับผู้รู้และคนในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

-คนในชุมชนได้เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ

 -คนในชุนชนได้รับรู้เกี่ยวกับโครงการที่พวกเรากำลังทำ

-ผู้รู้และคนในชุมชนจะให้ความร่วมมือ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ