โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรุปวิเคราะห์ข้อมูล ชุดนักถักทอชุมชน จังหวัดสุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรุปวิเคราะห์ข้อมูล ชุดนักถักทอชุมชน จังหวัดสุรินทร์

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : 

การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์


 ใน 4 พื้นที่วิจัย จังหวัดสุรินทร์ เทศบาลตำบลเมืองแก , เทศบาลตำบลกันตวจระมวล , องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ และองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ