โครงการพัฒนาแนวทางสำคัญในการดำเนินงานสนับสนุนชุมชนบริหารจัดการตนเอง กรณีศึกษา : กำพวน โมเดลปี 2558-2560 (phase 2)
โครงการพัฒนาแนวทางสำคัญในการดำเนินงานสนับสนุนชุมชนบริหารจัดการตนเอง กรณีศึกษา : กำพวน โมเดลปี 2558-2560 (phase 2)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เปิดงาน "กำพวนโมเดล"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ชุมชนกำพวน ได้จัดงาน "กำพวนโมเดล" รวมพลังขับเคลื่อนสู่ชุมชนต้นแบบ: สวัสดิการดี การศึกษาดี และสุขภาพดี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา มีการแถลงเปิดโครงการกำพวนโมเดล มีการจัดนิทรรศการกำพวนโมเดล มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้า งานนี้ได้รับความสนใจจากชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ