งานสนับสนุนงานด้านวิชาการและองค์ความรู้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (SCB Connext ED)
งานสนับสนุนงานด้านวิชาการและองค์ความรู้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (SCB Connext ED)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีเสวนาโครงการ CONNEXT ED
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีเสวนาโครงการ CONNEXT ED

บรรยายเรื่อง  เพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาไทย 4.0

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

วันที่ 10 มกราคม 2560

ณ ห้อง common room ชั้น 22  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ