Module  พัฒนาโรงเรียนด้วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-based learning
Module พัฒนาโรงเรียนด้วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-based learning
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Workshop โครงการพลิกโฉมโรงเรียนประชารัฐ-SCB Model
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กำหนดการ Workshop

โครงการพลิกโฉมโรงเรียนประชารัฐ-SCB Model

วันที่ 29-30 มีนาคม 2560

KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ